STM

Equipment - special

20 Kw Balloon 3200 K  

Diameter 2.5 Mt 

2.5 Kw Follow Spot HMI

1200 w Follow Spot HMI

16 Kw Tungsten Hellium Balloon (AirStar)

diameter 5.70 cm

18 Kw Hmi Balloon Hellium (Airstar)

Diameter 6 Mt

400 w Hmi Balloon Gaffair (Airstar)

 

6 Kw Balloon Hellium

Diameter 2.5 Mt

 

Bug A Beam 

800 w Joker

400 w Joker

Soft Tube

200 w Joker 

400 w Joker

800 w Joker

5,75 w Cinepar

1200 w Cinepar 

 

ETC Source4

400 w Joker

800 w Joker