STM

Ekipman - aksesuarlar

500 Amper
Elektrik dagıtım Panosu

250 Amper
Elektrik Dağıtım Panosu

63 Amper
Elektrik Dağıtım Panosu

1x50 mm Kablo

Jenerator ile Set arası uzun mesafe olan durumlarda

voltajı minimum kayıpla kullanımını saglar.

Kinoflo wings 

4 ft 4 bank 

2 ft 2 bank kinoflo 

 

Kinoflo wings 

4 ft 4 bank 

2 ft 4 bank kinoflo

5 Yol'lu kablo rampaları

Mıknatıs'lı flourasent ampül tutucu.

Ayaklar

Emniyet Teli